BOTOX

 

top13_350x960px

VI ARBEJDER PÅ NY HJEMMESIDE…

 

FRI FOR RYNKER

Botulinum toxin (handelsnavne Botox, Xeomin eller Dysport) er en naturligt forekommende nervegift, som lammer musklernes funktion midlertidigt ved at blokere for nervernes signal til musklerne. Klinikken var med til at indføre i Danmark for mere end 25 år siden til behandling af muskelspasmer. I dag anvendes Botox også til behandling af rynker.

I de tilfælde hvor rynkerne skyldes muskelsammentrækninger i ansigtsmuskulaturen, kan Botox mindske rynkerne. Botox afslapper musklerne så huden fremstår mere glat. Botox er særligt anvendeligt til pandens tværgående og lodrette rynker samt til smilerynkerne omkring øjnene.

NATURLIGT FOREKOMMENDE

Botolinum toxin er et naturligt forekommende neurotoxin som lammer muskler midlertidigt ved at blokere nervernes funktion lokalt ved musklen. Virkningen er midlertidig og varer mellem 3 til 6 måneder. Behandlingen skal derfor gentages regelmæssigt hvis man ønsker at opretholde effekten.

mellem_side

PRAKTISK INFORMATION OG PRIS

FØR FØRSTE BEHANDLING

Der indledes altid med en forundersøgelse hvor behandlingen diskuteres og der tages klinisk foto.
Herefter gives tid til selve behandlingen som tidligst må foretages 48 timer efter forundersøgelsen. Dette er et lovkrav og giver patienten mulighed for at overveje det kosmetiske indgreb.

SELVE BEHANDLINGEN

En Botoxbehandling tager kun ca. 15 minutter. Botox gives med en lille engangssprøjte og spøjtes direkte ind i de små ansigtsmuskler, hvor rynkerne viser sig. Hermed blokeres nerveimpulserne og musklerne, som er påvirket af Botox, forhindres i at trække sig sammen. Den overliggende hud bliver dermed mere glat og med færre rynker. Selve kanylespidsen er så tynd, at de fleste, der behandles, opfatter stikkene som små og kun lidt generende.

Behandlingen tager som nævnt ca 15 min og derefter kan man umiddelbart fortsættes sine daglige gøremål.
- der går 1-4 dage før behandlingseffekten er synlig
- der går 1-2 uger før man opnår den fulde effekt

EFFEKTEN HOLDER 3 TIL 5 MÅNEDER

I gennemsnit holder effekten 3-5 måneder efter første behandling. For at opnå en vedvarende effekt, bør behandlingen derfor gentages 3-4 gange om året.

PRISEN

Botox er dyrt og kosmetiske behandlinger skal pålægges moms. Derfor koster en behandling typisk 3000 kr. (inkl. moms). Prisen er individuel, fordi mængden af Botox som den enelte patient har behov for er forskellig.

TIDSBESTILLING TIL BOTOX

Tlf.: 38 89 09 00
E-mail: receptionen@eyedoctor.dk

mellem_side

SPØRGSMÅL OG SVAR

KAN DER VÆRE UØNSKEDE BIVIRKNINGER?

Uønskede bivirkninger efter behandling med Botox mod rynker i ansigtet er meget sjældne. Der kan forekomme en let ømhed eller et lille blåt mårke, der hvor indsprøjtningen er givet. Man kan også være øm, der hvor man er blevet stukket. Bolulinum toxin bruges til behandling af mange forskellige tilstande og risikoen ved at anvende produktet er derfor afhængig af hvad man bruger det til. Ved behandling af rynker i ansigtet er bivirkningerne reversible og afhængig af dosis.

SE MERE HER

Pro.medicin.dk

for en udførlig liste over bivirkninger ved Botoxbehandling.

KAN ALLE BEHANDLES?

Gravide og ammende bør ikke behandles med Botox. Hvis man har en muskelsvækkelse som skyldes såkaldt neuro-muskulær sygdom bør man ikke få behandling med Botox mod rynker. Endeligt skal man ikke give botox, hvis patienten har tegn til hudinfektion.

FORSVINDER ALLE RYNKERNE?

Botox er velegnet til at behandle bekymringsrynker i panden, ”vrede rynker” mellem øjenbrynene og smilerynker omkring øjnene. Hvis man har meget dybe furer f.eks. i panden, forsvinder disse normalt ikke helt. Resultatet er selvfølgelig også afhængigt af hvor meget botulinum toxin man giver i forbindelse med behandlingen.